Prijs! is een wedstrijd voor jongeren rond de Vlaamse dichter Leonard Nolens. In november kreeg hij van koningin Beatrix de Prijs der Nederlandse Letteren. Dat is een belangrijke literaire prijs van alle landen waar Nederlands de officiële taal is: Aruba, Curaçao, Nederland, Sint-Maarten, Suriname en Vlaanderen.

Flash voor promo Leonard mob

5 GWWb Sint-Niklaasinstituut
16
Uit: 
Kortrijk (België)

Bjarne, Laura en Kayleigh uit 5 GWW b  zijn samen op het idee gekomen om voor het promoten van Leonard nolens via een flashmob. Dit hebben ze alleen kunnen verwezelijken doordat heel hun klas eraan meewerkte. We hebben samen met de  
ander 5 GWW klassen uit het Sint-Niklaasinstituut Kortrijk het filmpje eerst opgenomen en generaal repeteren. Daarna hebben we met de toesteming van het Sint-Niklaasinstituut Kortrijk het dansje gedaan op de speelplaats Zo hebben  
we Leonard Nolens bekend gemaakt tegenover de leerlingen van het Sint-Niklaasinstituut Kortrijk.