Prijs! is een wedstrijd voor jongeren rond de Vlaamse dichter Leonard Nolens. In november kreeg hij van koningin Beatrix de Prijs der Nederlandse Letteren. Dat is een belangrijke literaire prijs van alle landen waar Nederlands de officiële taal is: Aruba, Curaçao, Nederland, Sint-Maarten, Suriname en Vlaanderen.

Reglement

Artikel 1 – Doelstelling 

Prijs! is ingesteld door de Nederlandse Taalunie en richt zich tot jongeren uit Nederland, Vlaanderen, Suriname,en de Caribische eilanden. Met Prijs! wil de Taalunie de laureaten van de Prijs der Nederlandse Letteren onder de aandacht brengen bij jongeren. De Prijs der Nederlandse Letteren is een driejaarlijkse onderscheiding waarmee het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie (verder Taalunie) auteurs van oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundige werken bekroont. In 2012 is de Vlaamse dichter Leonard Nolens de laureaat.

Artikel 2 - Opdrachten

De jongeren worden in een filmpje uitgedaagd om een opdracht uit te voeren die te maken heeft met de laureaat van de Prijs der Nederlandse Letteren. In 2012 zijn dit de opdrachten:

  • de Nederlandse zanger Spinvis roept op om een lied te schrijven op een tekst van Leonard Nolens;
  • de hofmaarschalk van koningin Beatrix nodigt uit om een brief te schrijven aan de koningin waarin je aangeeft waarom je uitgenodigd zou moeten worden voor de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren;
  • de Vlaamse televisiemaker Lieven Scheire van Neveneffecten daagt uit om een reclamecampagne op te zetten voor het werk van Leonard Nolens.

Artikel 3 – Winnaars en prijs

Een professionele jury nomineert per opdracht de beste inzending. Daarnaast nomineert het publiek een vierde inzending. Uit die vier nominaties kiest de de laureaat van de Prijs der Nederlandse Letteren de beste. De winnaar ontvangt een iPad met daarop een selectie van het werk van laureaten van de Prijs der Nederlandse Letteren sinds 1956. De drie andere genomineerden krijgen een exemplaar van het verzamelde werk van Leonard Nolens en een aantrekkelijk pakket met leesgadgets.Alle genomineerden worden ook uitgenodigd door Hare Majesteit de Koningin op het koninklijk paleis in Amsterdam, om, samen met vijf mensen naar keuze, de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren 2012 bij te wonen. 

Artikel 4 – Doelgroep

De wedstrijd is bedoeld voor jongeren in Vlaanderen, Nederland, Suriname en de Caribische eilanden van 16 tot 21 jaar.

Artikel 5 – Criteria

De inzendingen worden beoordeeld op creativiteit en originaliteit en de kwaliteit van de uitvoering.

Artikel 6 – Jury

Fase 1:
Een jury, bestaande uit 3 stemgerechtigden, nomineert per opdracht de beste inzending. De jury wordt ondersteund door een medewerker van het Algemeen Secretariaat die zich onthoudt bij stemmingen. De leden van de commissie worden aangesteld door de Algemeen Secretaris van de Taalunie.

Alle inzendingen worden ook gepubliceerd op de website Taalunieversum. Bezoekers daarvan kunnen ook een stem uitbrengen voor een van de inzendingen. De inzending met de meeste stemmen die nog niet door de jury was geselecteerd, krijgt ook een nominatie.

Fase 2:
De vier genomineerde inzendingen worden beoordeeld door de laureaat van de Prijs der Nederlandse Letteren 2012. Uit die selectie kiest de laureaat 1 winnaar. 

Artikel 7 – Inzenden

Inzenden kan tot en met 12 oktober 2012 via het deelnameformulier op de website.

Audio- en videofragmenten worden geüpload op YouTube. In het deelnameformulier wordt de link naar het YouTube-bestand ingevuld. Teksten worden als .doc- of .pdf-bestand aangeleverd; foto’s als .jpeg.

Artikel 8 – Auteursrechten

Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer de Taalunie het recht geeft om de ingediende creaties te publiceren op het Taalunieversum en in te zetten bij de promotie van de Prijs der Nederlandse Letteren en de jongerenwedstrijd rond de Prijs.

Vragen of opmerkingen? Mail naar prijs@taalunie.org.