Prijs! is een wedstrijd voor jongeren rond de Vlaamse dichter Leonard Nolens. In november kreeg hij van koningin Beatrix de Prijs der Nederlandse Letteren. Dat is een belangrijke literaire prijs van alle landen waar Nederlands de officiële taal is: Aruba, Curaçao, Nederland, Sint-Maarten, Suriname en Vlaanderen.

Colofon

Redactie
Nederlandse Taalunie, Den Haag

Realisatie
Vormgeving
Charis, I make websites, Den Haag

Video
Delaere AV-producties, Gent

Webmaster
Michiel Groen, Nederlandse Taalunie

Met dank aan: Daan Beeke, Sanne Devaddere, Els Deventer, Fieke Van der Gucht, Erik De Jong, Robbie De Laere, Hilde Lauwers, Nele Ostyn, Piet van der Pas, Heleen Rijckaert, Charis Rooda en Lieven Scheire.